Παραγωγή: Δασκαλάκης Λ. - θηβαίος Ν. - Καζάκος Φ.

Λογισμικό: Scratch

Σχολικό Έτος 2011 - 2012