Αγαπητοί γονείς, για τις ανάγκες της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (σύνδεση σε χρόνο που εξυπηρετεί κάθε μαθητή) θα χρησιμοποιηθούν από τους καθηγητές του σχολείου πλατφόρμες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου. Για το σκοπό αυτό, και για να έχουν πρόσβαση οι μαθητές εφόσον επιθυμείτε, παρακαλούμε να κάνετε εγγραφή του παιδιού σας στο ΠΣΔ στον σύνδεσμο:

https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php

Τα απαραίτητα στοιχεία εγγραφής (π.χ. αριθμός μητρώου μαθητή, όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης) πρέπει να είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που είναι γραμμένα στο έλεγχο προόδου του/της μαθητή/τριας που πήρατε το Φεβρουάριο.

Οι μαθητές/μαθήτριες με την βοήθεια των γονέων/κηδεμόνων μετά την απόκτηση λογαριασμού από το ΠΣΔ εισέρχονται για μια φορά στις πλατφόρμες που έχουν επιλεγεί από τους εκπαιδευτικούς (https://eclass.sch.gr/ και https://e-me.edu.gr/ ) ώστε στη συνέχεια να γίνουν μέλη των ψηφιακών τμημάτων από τους εκπαιδευτικούς και τον Δ/ντή.

 login

Για την σύγχρονη τηλεκπαίδευση (σύνδεση εκπαιδευτικού και μαθητών σε πραγματικό χρόνο) θα ακολουθήσουν οδηγίες με επόμενη ανακοίνωση. 

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση