Εδώ υπάρχει υλικό για την Πληροφορική της Γ' Γυμνασίου

Εργασία Σπίτι*: Αυτή η εργασία σχεδιάζει ένα σπίτι στο χρώμα και το μέγεθος που το θέλουμε. Εργασία Μέτρημα*: Σε αυτή την εργασία ρωτιόμαστε από το πρόγραμμα έως που θέλουμε να μετρήσουμε. Μετά εμφανίζονται σε μια οθόνη όλοι οι αριθμοί από το 1 έως τον αριθμό που απαντήσαμε και μάλιστα με διαφορετικό χρώμα.
Εργασία Χωριό*: Αυτή η εργασία σχεδιάζει ένα ολόκληρο χωριό. Το χωριό περιέχει όσα σπίτια θέλουμε και το κάθε σπίτι είναι σε διαφορετικό χρώμα.
*Απαραίτητη προυπόθεση για να λειτουργήσει είναι να έχετε εγκαταστήσει το plugin. Δουλεύει μόνο με Inernet Explorer

 

 

Εργασίες μαθητών στο Scratch: 

 

 

apple Gonaki Darivianaki_Kazakou 
 Kapetanis Draboukakis giparis 


Ακολουθούν μερικές από τις Εργασίες Ήχου που πραγματοποίησαν οι μαθητές της Β' Τάξης. Χρησιμοποιήθηκε το Audacity.


Η Μάχη του Μαραθώνα:

Αμελί:

Ραδιοφωνικός Σταθμός:

Επική Μουσική:

Ραδιοφωνικός Σταθμός 2:

Παρουσίαση των ACDC:

Ντισκοτέκ:

 Μικρό μου Πόνι:

Διάφορα τραγούδια:

Τσαικόφσκι:

Σχολιασμός Αγώνα:

Το πουλάκι τσίου: