P1000483
P1000483 P1000483
P1000533
P1000533 P1000533
P1000518
P1000518 P1000518
P1000514
P1000514 P1000514
P1000532
P1000532 P1000532
P1000537
P1000537 P1000537
P1000531
P1000531 P1000531
P1000541
P1000541 P1000541
P1000546
P1000546 P1000546
P1000501
P1000501 P1000501
P1000527
P1000527 P1000527
P1000539
P1000539 P1000539
P1000526
P1000526 P1000526
P1000457
P1000457 P1000457
P1000510
P1000510 P1000510
P1000515
P1000515 P1000515
P1000506
P1000506 P1000506
P1000534
P1000534 P1000534
P1000554
P1000554 P1000554
P1000536
P1000536 P1000536

Τυροκομείο
Τυροκομείο Τυροκομείο
046
046 046
Τυπογραφείο
Τυπογραφείο Τυπογραφείο
032
032 032
Μελισσοκομι...
Μελισσοκομική Μονάδα Μελισσοκομική Μονάδα
Ανακατασκευ...
Ανακατασκευή Μινωϊκού Πλοίου Νεώρια Χανίων Ανακατασκευή Μινωϊκού Πλοίου Νεώρια Χανίων
P1000817_sc...
P1000817_scale P1000817_scale
Μονάδα Διαχ...
Μονάδα Διαχείρισης Απορριμάτων Μονάδα Διαχείρισης Απορριμάτων
P1000830_sc...
P1000830_scale P1000830_scale
Αιολικό Πάρ...
Αιολικό Πάρκο Αιολικό Πάρκο
Ποιμνιοστάσ...
Ποιμνιοστάσιο Ποιμνιοστάσιο
047
047 047
068
068 068
Παιδική Κατ...
Παιδική Κατασκήνωση Παιδική Κατασκήνωση

 

Φωτοβολταϊκό Πάνελ

 

Αιολικό Πάρκο

078
078 078
P1000818_sc...
P1000818_scale P1000818_scale
010
010 010
016
016 016
056
056 056
031
031 031
053
053 053
020
020 020
025
025 025
015
015 015
022
022 022
017
017 017
030
030 030
009
009 009
028
028 028
012
012 012
055
055 055
018
018 018

 

Νερόμυλος:

http://www.youtube.com/watch?v=SdkRpp18QjE

Ατομικές εργασίες Μαθητών από το σχολικό έτος 2010 - 2011

Atomika_erg...
Atomika_erga_2011 Atomika_erga_2011
Atomika_erg...
Atomika_erga_2011 Atomika_erga_2011
Atomika_erg...
Atomika_erga_2011 Atomika_erga_2011
Atomika_erg...
Atomika_erga_2011 Atomika_erga_2011
Atomika_erg...
Atomika_erga_2011 Atomika_erga_2011
Atomika_erg...
Atomika_erga_2011 Atomika_erga_2011
Atomika_erg...
Atomika_erga_2011 Atomika_erga_2011
Atomika_erg...
Atomika_erga_2011 Atomika_erga_2011
Atomika_erg...
Atomika_erga_2011 Atomika_erga_2011
Atomika_erg...
Atomika_erga_2011 Atomika_erga_2011
Atomika_erg...
Atomika_erga_2011 Atomika_erga_2011
Atomika_erg...
Atomika_erga_2011 Atomika_erga_2011
Atomika_erg...
Atomika_erga_2011 Atomika_erga_2011
Atomika_erg...
Atomika_erga_2011 Atomika_erga_2011
Atomika_erg...
Atomika_erga_2011 Atomika_erga_2011
Atomika_erg...
Atomika_erga_2011 Atomika_erga_2011
Atomika_erg...
Atomika_erga_2011 Atomika_erga_2011
Atomika_erg...
Atomika_erga_2011 Atomika_erga_2011
Atomika_erg...
Atomika_erga_2011 Atomika_erga_2011
Atomika_erg...
Atomika_erga_2011 Atomika_erga_2011
Atomika_erg...
Atomika_erga_2011 Atomika_erga_2011
Atomika_erg...
Atomika_erga_2011 Atomika_erga_2011

 

Και αυτές είναι ατομικές εργασίες μαθητών από προηγούμενα έτη:

Atomika_erg...
Atomika_erga_palia Atomika_erga_palia
Atomika_erg...
Atomika_erga_palia Atomika_erga_palia
Atomika_erg...
Atomika_erga_palia Atomika_erga_palia
Atomika_erg...
Atomika_erga_palia Atomika_erga_palia
Atomika_erg...
Atomika_erga_palia Atomika_erga_palia
Atomika_erg...
Atomika_erga_palia Atomika_erga_palia
Atomika_erg...
Atomika_erga_palia Atomika_erga_palia
Atomika_erg...
Atomika_erga_palia Atomika_erga_palia
Atomika_erg...
Atomika_erga_palia Atomika_erga_palia
Atomika_erg...
Atomika_erga_palia Atomika_erga_palia
Atomika_erg...
Atomika_erga_palia Atomika_erga_palia
Atomika_erg...
Atomika_erga_palia Atomika_erga_palia
Atomika_erg...
Atomika_erga_palia Atomika_erga_palia
Atomika_erg...
Atomika_erga_palia Atomika_erga_palia
Atomika_erg...
Atomika_erga_palia Atomika_erga_palia
Atomika_erg...
Atomika_erga_palia Atomika_erga_palia
Atomika_erg...
Atomika_erga_palia Atomika_erga_palia
Atomika_erg...
Atomika_erga_palia Atomika_erga_palia
Atomika_erg...
Atomika_erga_palia Atomika_erga_palia
Atomika_erg...
Atomika_erga_palia Atomika_erga_palia
Atomika_erg...
Atomika_erga_palia Atomika_erga_palia
Atomika_erg...
Atomika_erga_palia Atomika_erga_palia
Atomika_erg...
Atomika_erga_palia Atomika_erga_palia
Atomika_erg...
Atomika_erga_palia Atomika_erga_palia
Atomika_erg...
Atomika_erga_palia Atomika_erga_palia
Atomika_erg...
Atomika_erga_palia Atomika_erga_palia
Atomika_erg...
Atomika_erga_palia Atomika_erga_palia

Ομαδικές εργασίες προηγούμενων ετών:

Omadika_erg...
Omadika_erga_palia Omadika_erga_palia
Omadika_erg...
Omadika_erga_palia Omadika_erga_palia
Omadika_erg...
Omadika_erga_palia Omadika_erga_palia

 

Ομαδικές εργασίες 2011:

Omadika_erg...
Omadika_erga_2011 Omadika_erga_2011
Omadika_erg...
Omadika_erga_2011 Omadika_erga_2011
Omadika_erg...
Omadika_erga_2011 Omadika_erga_2011
Omadika_erg...
Omadika_erga_2011 Omadika_erga_2011
Omadika_erg...
Omadika_erga_2011 Omadika_erga_2011
Omadika_erg...
Omadika_erga_2011 Omadika_erga_2011
Omadika_erg...
Omadika_erga_2011 Omadika_erga_2011
Omadika_erg...
Omadika_erga_2011 Omadika_erga_2011
Omadika_erg...
Omadika_erga_2011 Omadika_erga_2011
Omadika_erg...
Omadika_erga_2011 Omadika_erga_2011
Omadika_erg...
Omadika_erga_2011 Omadika_erga_2011
Omadika_erg...
Omadika_erga_2011 Omadika_erga_2011