Η περιβαλλοντική ομάδα για την Αλόη έφτιαξε τις παρακάτω δύο εργασίες, σε μορφή παρουσίασης:

Κουίζ Αλόης και Αλόη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

     Στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Υγείας το Γυμνάσιο Κουνουπιδιανών σε συνεργασία με την Σύγχρονη Ναυτική Εκπαίδευση οργάνωσε μια σειρά μαθημάτων με θέμα τις Α΄ Βοήθειες προσεγγίζοντας το παραπάνω θέμα με την απαιτούμενη προσοχή και    ευαισθησία.

     Κανείς δεν μπορεί να σταματήσει ένα ατύχημα να συμβεί, εάν έχει ήδη συμβεί. Σχεδόν όλοι μας σε   κάποια στιγμή του χρόνου στη διάρκεια της ζωής μας, θα συναντήσουμε μικρής ή μεγάλης σημασίας ατυχήματα που οδηγούν σε πληγές, κοψίματα και κατάγματα. Οι περισσότεροι από εμάς αντιμετωπίζουμε τα παραπάνω με πανικό χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι ο πανικός δεν είναι λύση.    Αντίθετα όταν γνωρίζουμε πως να αξιολογήσουμε μια τέτοια κατάσταση και πως να συμπεριφερθούμε σε  αυτήν μπορεί τότε η βοήθεια μας να είναι σημαντική και χρήσιμη για όλους μας. Η αρχική παροχή  πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με τη σωστή διαδικασία, βοηθάει στην ανακούφιση,

 

Παρακάτω βρίσκεται η Παρουσίαση που έγινε με θέμα: 
 
Εργασία εντός και εκτός οικογένειας και ισότητα φύλων